มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ประกาศ มจพ. เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัย ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
News Date27 ตุลาคม 2564
ประกาศ มจพ. เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัย ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19