มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ประกาศ มจพ. เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 3
News Date28 เมษายน 2564
ประกาศ มจพ. เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 3