มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ประกาศ แจ้งปรับปรุงข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2561
News Date27 มกราคม 2563
กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดสำรวจระบบการมีงานทำของบัณฑิต โดยสามารถ แจ้งปรับปรุงข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2561  ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  02-5552000 ต่อ 1655  หรือ เข้าสู่ระบบปรับปรุงข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2561 ได้ที่ลิ้ง http://ceremony.kmutnb.ac.th/
พัทธนันท์/ข่าว
ณัฏฐนันท์/ข้อมูล