มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ผู้บริหาร มจพ. ร่วมพิธีเปิดงาน สร้างสรรค์ศิลปกรรม สวยเลิศล้ำงานช่างทอง ครั้งที่ 6
News Date05 เมษายน 2564
               เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564  อาจารย์ ดร.สราวุฒิ  สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย นางจารุวรรณ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง นางสาวธนพร  ดีจงเจริญ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และนางกองเพ็ชร์  สุนทรภักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน ร่วมพิธีเปิดงาน “สร้างสรรค์ศิลปกรรม สวยเลิศล้ำงานช่างทอง ครั้งที่ 6” (The 6th RG Art Thesis & Special Project Exhibition 2020) ได้รับเกียรติจาก นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน ภายใต้แนวคิด "เฉิดฉาย"  ซึ่งจัดโดยกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภายในงานมีการจัดแสดงการเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดเครื่องประดับผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 19 ชุด โดยมีนายพรอนันต์ ภักดี ผู้อำนวยการกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง นำเยี่ยมชม ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2- 4 เมษายน 2564 ณ เวทีลานกิจกรรมชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
รุ่งนภา-ข่าว
สมเกษ-ถ่ายภาพ