มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ผลการแข่งขันการประกวดออกแบบนวัตกรรม พลังงานทดแทนจาก Solar Cell (Renewable Energy for Startup 2020)
News Date30 มีนาคม 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. ร่วมกับมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน จัดงานประกวดรอบสุดท้ายของกิจกรรม การแข่งขันการประกวดออกแบบนวัตกรรม พลังงานทดแทนจาก Solar Cell (Renewable Energy for Startup 2020) ประกวดไอเดียและสร้างสรรค์ผลงานจากพลังงาน Solar Cell โดยมีประสงค์เพื่อต้องการขยายสัญญาน Wifi ให้ไกลขึ้นกรณีในที่ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้าและสัญญาณ Wifi ไม่มีเสาไฟฟ้าและไม่ต้องการเดินสายไฟก็สามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟเพียงแค่หาที่ติดตั้งที่มีแสงแดดเพียงพอ เช่น ชุมชนต่างจังหวัด เกษตรกรรม ไร่นา ฯลฯ โดยมีนักศึกษา มจพ. เข้าร่วมนำผลงานมาแสดงในรอบตัดสินรวม 21 ทีม โดยทีมที่ได้รับรางวัลมีรายชื่อดังนี้
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานต่างประเทศ กับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. ได้แก่ ทีม Wifi Repeater จากผลงานพลังงานแสงอาทิตย์
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท ได้แก่ ทีมกุ้งเต้น จากผลงานเครื่องวัดค่า pH ในบ่อกุ้งเพื่อบันทึกข้อมูลเเละส่งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โดยใช้ Solar Cell เป็นเเหล่งพลังงาน เนื่องจากบริเวณบ่อกุ้ง ต้องมีเเสงเเดดทั้งวัน
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท  ได้แก่ ทีม Hawkeye จากผลงานเครื่องไล่นกพิราบ ด้วยคลื่นจาก Buzzer โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เหมาะสำหรับใช้ติดตั้งบนหลังคาหรือระเบียง อาคารบ้านเรือนหรือโรงงาน
รางวัลชมเชย ทุนการศึกษามูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท มี 2 ทีม  ได้แก่ ทีมน้ำยาฆ่าเชื้อจากเซลล์แสง และทีม Thermal delivery bag from flexible solar cell – SAGE Team
มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันสร้างสรรค์ไอเดีย Startup ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปาล์มแก้ว อาคาร 63 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564
พัทธนันท์/ข่าว
ถนอม/ภาพ-ข้อมูล