มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
นักศึกษา มจพ. ได้รับรางวัล Gold Award งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) จากผลงานหุ่นจำลองการตั้งครรภ์เสมือนจริง
News Date07 สิงหาคม 2563
ผลงานหุ่นจำลองการตั้งครรภ์เสมือนจริง นวัตกรรมลดการสัมผัสของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล Gold Award เงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมด้วยถ้วยรางวัลจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) เป็นนวัตกรรมที่ร่วมกันพัฒนาขึ้นโดย นายพุฒิภัฒน์ แสงทองและนายอาวุธ แจ้งมณี นักศึกษาในสาขาวิศวกรรมชีว-การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. โดยมี รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. และ อาจารย์ ดร.วรัญญา แสงพิทักษ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์ ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในเวทีการแข่งขันระดับชาติ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563
พัทธนันท์/ข่าว
วิลัยพร/ข้อมูล