มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.ให้สัมภาษณ์สื่อวิทยุฯ กรมการพลังงานทหาร
News Date16 กรกฎาคม 2564
วันนี้เวลา 20.00 น. (16 ก.ค.64) ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 
ให้สัมภาษณ์ เรื่อง หุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง UVC ทางโทรศัพท์แก่สถานีวิทยุฯ กรมการพลังงานทหาร  (ว.พ.ท.) AM. 792 
ในรายการเพื่อนพระจันทร์ ช่วง ชวนคิดชวนคุย กับปุ๊กศิริลัษณ์  นวัตกรรมหุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง UVC มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ 
สำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด 19 (Coronavirus  Disease 2019  (COVID-19))  
และโรคติดเชื้ออื่น ๆ ให้กับสถานพยาบาล และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นการออกแบบสร้างหุ่นยนต์ฉายรังสี UVC ระบบควบคุมไร้สายด้วยคลื่นวิทยุ เพื่อฆ่าเชื้อไวรัส
และเพื่อเผยแพร่เทคโนโลยีและการนำเทคโนโลยีใช้ให้เกิดประโยชน์สู่สังคม  ขนาดหุ่นยนต์ 68x78x180 ซม. และใช้หลอดรังสียูวีที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 


ขวัญฤทัย  ข่าว-ภาพ