มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ผศ.ดร.อมรพันธุ์ และ ผศ.ดร.วิษณุ คณะวิศวฯ มจพ. ให้สัมภาษณ์รายการ วันใหม่วาไรตี้ ช่อง Thai PBS
News Date02 กรกฎาคม 2563
              วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.12 น. ผศ.ดร.อมรพันธุ์ พันธุ์โอภาส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และ ผศ.ดร.วิษณุ จิตวิริยะ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้สัมภาษณ์สดรายการ วันใหม่วาไรตี้ ประเด็นสังคม  “หุ่นยนต์แบ่งปัน นวัตกรรมเพื่อบุคลากรทางการแพทย์” โดยมีคุณชไมพร  เห็นประเสริฐ เป็นผู้ดำเนินรายการ  ณ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS


รุ่งนภา/ข่าว
อัมพร/ถ่ายภาพ