มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
พิธีทำบุญตักบาตรงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 61 ปี และพิธีวางพวงมาลา “ทวาปูชนียาจารย์” เพื่อแสดงความเคารพและน้อมระลึก
News Date19 กุมภาพันธ์ 2563
ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธี ทำบุญตักบาตร ถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ จำนวน 19 รูป โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษา และบุคลากรของ มจพ. ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 61 ปี งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “61 ปี มจพ. นวัตกรรมก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม”
เมื่อเวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.สมชอบ ไชยเวช รองศาสตราจารย์ ดร.บรรงเลง ศรนิล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา อ่องอารี อดีตอธิการบดี พร้อมทั้ง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์ ” เพื่อแสดงความเคารพและร่วมน้อมระลึก ศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ อาจารย์และผู้บริหารชาวไทยคนแรก ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บุกเบิก มจพ. และ Dip. Ing. Karl Stützle อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันคนแรก ซึ่งได้ร่วมกันสร้างสรรค์และวางรากฐานรูปแบบการศึกษาแบบเยอรมัน ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และมีชื่อเสียงเด่นดังเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในนาม“เทคนิคไทย-เยอรมัน” ในการนี้ ทายาท ศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลานี้ด้วย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากร เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ลานหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มจพ. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
พัทธนันท์/ข่าว
ทีมประชาสัมพันธ์/ภาพ