มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
พิธีเปิดงานจัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562
News Date07 สิงหาคม 2562
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ ร่วมถวายความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นอเนกอนันต์อันหาที่สุดมิได้ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลกรและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การรำอวยพรโดยนักศึกษาชมรมศิลปะการแสดง พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร หลังเสร็จพิธีร่วมถ่ายภาพหมู่ผู้บริหารและบุคลากรคณะต่างๆ จากนั้นคณะผู้บริหารเยี่ยมชมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ชมและฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม โดย สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มจพ. จำหน่ายสินค้าจากกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จำหน่ายต้นไม้สัญลักษณ์ประจำวันแม่ (ดอกมะลิ) ชมและฝึกอบรมการประดิษฐ์ช่อประดู่แดงสำหรับติดเสื้อ ณ ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ และในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 จะมีพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล ในการนี้มีนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นจำนวนมาก ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ.
พัทธนันท์/ข่าว
ชัยอนันต์,สมเกษ,วุฒิสิทธ์/ภาพ