มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. รับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2565
News Date06 พฤษภาคม 2565
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการ TCAS รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2565 แขนงการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (Broadcast) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 10 พฤษภาคม 2565 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://student.mytcas.com/ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-555-2000 ต่อ 6330, 6331
พัทธนันท์/ข่าว