มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เปิดรับสมัคร หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ปีการศึกษา 2562
News Date22 เมษายน 2562
หลักสูตรบัณฑิตพันธุ่ใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม โดยภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครหลักสูตรบัณฑิตพันธุ่ใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยเปิดรับ นักเรียนจบการศึกษาระดับชั้น ม.6 มี 2 รอบ TCAS 3 รับสมัคร 17-29 เม.ย. 2562 รอบ TCAS 4 รับสมัคร 9-19 พ.ค. 2562 (ไม่เปิดรับในรอบ TCAS 5) ระดับชั้น ปวช. มี 2 รอบ รอบที่ 1 รับสมัคร 1-29 พ.ค. 2562 สัมภาษณ์ 7 มิ.ย. 2562  รอบที่ 2 รับสมัคร 30 พ.ค.-7 มิ.ย. 2562 สอบสัมภาษณ์ 14 มิ.ย. 2562 สำหรับนักศึกษาที่พร้อม สามารถไปฝึกงานหรือสหกิจที่ต่างประเทศเป็นเวลา 6 เดือนถึง 12 เดือน โดยเปิดสมัครตามรายละเอียดที่แนบมานี้ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-555-2000 ต่อ 4702, 4703, 4705
หรือที่ https://bit.ly/2DrqdBY
พัทธนันท์/ข่าว