มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ภาพกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
News Date03 พฤษภาคม 2562
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายราชสักการะแด่พระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ และคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี และ มจพ. วิทยาเขตระยอง จัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยมีพิธีถวายพระพรชัยมงคล และงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเป็นจำนวนมาก ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 
  พัทธนันท์/ข่าว
  สมเกษ/ภาพ