มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ภาพข่าว มจพ. ส่งมอบนวัตกรรมสู้โควิดให้กับโรงพยาบาลปลายทางทั่วประเทศ
News Date11 พฤษภาคม 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่กำลังเผชิญอยู่ในประเทศไทยและทั่วโลก แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในตอนนี้จะเริ่มลดระดับความรุนแรงลง แต่พวกเรายังต้องเฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์จนกว่าจะมีผู้ป่วยติดเชื้อเป็นศูนย์ และสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้ แต่กระนั้น ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอกับความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนยังคงมีอยู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จึงยังต้องเร่งผลิตนวัตกรรมเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขที่มีความต้องการ โดยร่วมมือกับเครือข่าย ทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็น บ.ไปรษณีย์ไทยฯ SCG CPAC บริษัทในเครือ CP วิศวกรรมสถานฯ รวมทั้งศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคเงิน เพื่อเร่งผลิตนวัตกรรมต่อสู้โรคโควิดโดยมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วทุกภาคของประเทศ โดย มจพ. เน้นย้ำ การทดสอบนวัตกรรมเพื่อให้ใช้ได้จริงและผ่านการตรวจตามมาตรฐานทางการแพทย์ ผ่านการรับรองจาก อย. ซึ่งมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสามารถในการใช้นวัตกรรมได้จริงของมาตรฐานการแพทย์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดยผลงานนวัตกรรมที่ส่งมอบไป มีมากมายหลายผลงาน และได้ถึงมือบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลจังหวัดต่างๆ นำไปใช้ในการปฎิบัติงานจริงแล้ว ได้แก่
ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี สามารถการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียบนหน้ากากอนามัยที่มีความขาดแคลน และหน้ากาก n95 อบซ้ำได้ถึง 10 ครั้ง โดยไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและประสิทธิภาพในการกรอง ส่งมอบให้กับ โรงพยาบาลใน กทม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และโรงพยาบาลทั่วประเทศ รวมได้รับแล้วมากกว่า 200 เครื่อง ผลิตเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและหน้ากาก มอบให้กับ กองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จ.นนทบุรี จ.นครราชสีมา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหลังมหาวิทยาลัย ชุมชนยิ้มประยูร และชุมชนสวนรื่น และอีกหลายโรงพยาบาล
ผลิตหน้ากาก Face Shield มอบให้สภากาชาดไทย รพ. จุฬาลงกรณ์ จำนวน 40,000 ชิ้น
ตู้ตรวจโควิด-19  เป็นตู้ความดันบวก (Positive pressure) ใช้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบให้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รพ. ได้รับนำไปติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
เตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็ก ใช้สำหรับเผาทำลายหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้ออื่น ๆ ที่มีระบบ 2 ห้องเผาไหม้ เตรียมส่งมอบ รพ.เพชรบูรณ์ รพ.สิรินธร รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ฯลฯ
ข้อต่อหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบแรงดันบวกพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูงจากหน้ากากดำน้ำชนิดเต็มใบ (mini PAPR) เพื่อทดแทนหน้ากาก PAPR ชนิดคลุมเต็มศีรษะ ใช้ในการทำงานทัดเทียมกับประสิทธิภาพของ PAPR ที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ ส่งมอบให้โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จำนวน 50 ชุด
ห้องความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) ใช้สำหรับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ใช้ในการช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคที่อยู่ภายในห้องแพร่กระจายออกไปสู่ภายนอก เป็นห้องกักเชื้อชั้นยอดในบริเวณที่จำกัด  ส่งมอบให้กับ รพ.เชียงคำ จ.พะเยาว์ รพ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และมอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดต่างๆ และจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ได้แก่ รพ.หัวหิน รพ.สงขลา รพ.ยะลา รพ.บันนังสตา รพ.บาเจาะ รพ.ระแงะ รพ.ตากใบ รพ.เจาะไอร้อง ฯลฯ รพ. ได้รับนำไปติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
กล่องป้องกันการแพร่กระจายเชื้อผู้ป่วย  เพื่อป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์  และได้นำส่งมอบให้กับสถาบันบำราศนราดูร
หน้ากากเสริมแผ่นกรองเส้นใยนาโน มอบให้กับ รพ.รามาธิบดี จำนวน 1,000 ชิ้น และนำส่งอีกหลายๆ รพ. สามารถกรองฝุ่นละอองที่อนุภาคเล็กๆ และเป็นหน้ากากผ้าเสริมด้วยแผ่นกรองเส้นใยนาโนนำทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้เข้าร่วมจัดโรงทานแจกถุงยังชีพ ตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่ง มจพ. มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือชุมชนและสังคมพร้อมเป็นกำลังร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ สร้างนวัตกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด เพื่อให้ประชาชนคนไทยผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
พัทธนันท์/ข่าว
ทีม ปชส./ภาพ