มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Sechzig มจพ.
News Date13 สิงหาคม 2562
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวต้อนรับในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Sechzig คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Best in Class Mobility (รางวัลนวัตกรรมสมรรถนะการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ยอดเยี่ยมระดับโลก) จากการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยโลก “World Robocup Rescue 2019” จากนครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย พร้อมด้วย ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดี และศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Sechzig  นอกจากนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย มอบเสื้อสามารถ และหน่วยงานภายใน มจพ. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของ มจพ. ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น บริษัท เอสซีจี จำกัด มหาชน บริษัทฟาร์มเฮ้าส์ จำกัด บริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน ฯลฯ ร่วมมอบทุนการศึกษาพร้อมของที่ระลึก เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ ทีมหุ่นยนต์กู้ภัยฯ ในการนี้ทางมหาวิทยาลัยขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการขอบคุณแก่องค์กรผู้มีอุปการคุณให้การสนับสนุนทีมหุ่นยนต์กู้ภัยฯ โดยมีแขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานเลี้ยงเป็นจำนวนมาก และบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจที่ มจพ. สามารถรักษาศักยภาพในการแข่งขันยืนหยัดมายาวนานเป็นระยะเวลา 11 ปี ที่เราได้รับรางวัลมาโดยตลอด และการต่อยอดหุ่นยนต์กู้ภัยให้เป็นนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์สังคมเอื้อประโยชน์ให้กับสาธารณชน และประเทศชาติสืบต่อไป ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562
พัทธนันท์/ข่าว
สมเกษ,วุฒิสิทธ์/ภาพ