มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 (2562)
News Date18 พฤศจิกายน 2562
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานพิธีเปิดงานและกล่าวต้อนรับในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2561 (2562) พร้อมด้วย ดร.ศิริธัช  โรจนพฤกษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ร่วมด้วยอดีตอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชอบ ไชยเวช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา อ่องอารี มอบของที่ระลึกและช่อดอกไม้ เพื่อเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. คุณแสงชัย โชติช่วงชัชวาล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
2. Prof.Dr.-Ing. Habil. Herwig Unger ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. Prof.Dr. Gerhard Maximilian Feldmeier ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
ภายในงานมีการขับร้องและบรรเลงเพลงโดยวงดนตรีไทยมงกุฎวดี มจพ. พร้อมชมการแสดงของนักศึกษา ชมรมศิลปะการแสดง มจพ. และชมวีดิทัศน์ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในงานเลี้ยงและแสดงความยินดีร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562   
พัทธนันท์/ข่าว
ทีมประชาสัมพันธ์งานพระราชทานปริญญาบัตร/ภาพ