มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
ภาพบรรยากาศพิธีภาคค่ำ งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “61 ปี มจพ. นวัตกรรมก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม”
News Date20 กุมภาพันธ์ 2563
ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานภาคค่ำวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “61 ปี มจพ. นวัตกรรมก้าวหน้า เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรม” โดยได้รับเกียรติจาก ท่านพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีหลายสมัย ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย ดร.ศิริธัช  โรจนพฤกษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และแขกผู้มีเกียรติ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้มีพิธีมอบของที่ระลึก เข็มเชิดชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณ ในโครงการเชิดชูคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2562 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น มอบของที่ระลึก และโล่ประกาศเกียรติคุณ มีการแสดงต่างๆ มากมายบนเวที อาทิ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาชมรมศิลปการแสดงและเพลิดเพลินกับดนตรีอันไพเราะ จากวงดนตรีประดู่แดง โดยทั้งหมดเป็นนักศึกษาศิษย์ปัจจุบันของ มจพ. เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ พบปะ สังสรรค์ ระหว่างศิษย์เก่ากับคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน ผู้เกษียณอายุราชการ บุคลากร เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ และสื่อมวลชน ในการเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย และร่วมลุ้นจับฉลากผู้เข้าร่วมงานและมอบรางวัลพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมงาน  ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ มจพ. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563     
พัทธนันท์/ข่าว
ทีมประชาสัมพันธ์/ภาพ