มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. มอบตู้อบฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยรังสี UV  ให้กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
News Date10 กันยายน 2564
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มอบตู้อบฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยรังสี UV (UV DISINFECTION OVEN) จำนวน 4 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยมี รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับสถานการณ์วิกฤตโรคโควิด-19 ที่กำลังที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ เป็นผลงานนวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.ร่วมกับโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ทั้งนี้ตั้งแต่เกิดสถานการณ์วิกฤตโรคโควิด-19 ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งมอบตู้อบฆ่าเชื้อฯ ให้กับทางโรงพยาบาลวชิรพยาบาลมาแล้วจำนวนหลายครั้ง เพื่อนำไปส่งต่อและนำไปใช้งานตามโรงพยาบาลสนามภายใต้สังกัดของวชิรพยาบาลและกรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรมช่วยเหลือการแพทย์ในสถานการณ์โรคโควิด-19 บริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด มจพ.” ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ. เลขที่บัญชี 907-3-50043-2 ใบเสร็จรับเงินในการบริจาคสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1601, 1604
พัทธนันท์/ข่าว
วิลัยพร/ภาพ