มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. กำหนดเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67)
News Date29 กันยายน 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567  TCAS67 ( TCAS 1 – TCAS 4 ) นักเรียน นักศึกษา หรือผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ http://admission.kmutnb.ac.th/download โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป สามารถสมัครออนไลน์ที่ www.admission.kmutnb.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับสมัคร กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทร. 02-555-2000 ต่อ 1626–1628 หรือ Facebook : กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มจพ.
พัทธนันท์/ข่าว