มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
News Date03 ธันวาคม 2562
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระองค์ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรเป็นจำนวนมาก หลังจากนั้นมีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ หน้าบริเวณพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ของ มจพ. เข้าร่วมในพิธี จากนั้นมีพิธีเปิดโครงการ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ.และคณะผู้บริหาร ได้บริจาคโลหิตร่วมกับนักศึกษา บุคลากรของ มจพ. ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมในการบริจาคโลหิตครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562  
พัทธนันท์/ข่าว
ทีมประชาสัมพันธ์/ภาพ