มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ.จัดการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ English Placement Test ประจำปีการศึกษา 2562
News Date09 มิถุนายน 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดการสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ English Placement Test สำหรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 จัดโดย งานรับสมัคร กองบริการการศึกษา จัดสอบในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ติดตามรายละเอียดสถานที่ในการสอบของนักศึกษาใหม่ทุกคณะได้ที่ลิ้ง http://www.admission.kmutnb.ac.th/sites/default/files/2019-06/pmt1.pdf
พัทธนันท์/ข่าว