มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดป่าอัมพวัน จ.ชลบุรี
News Date17 กันยายน 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562  ไปทอดถวายแด่พระภิกษุผู้จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดป่าอัมพวัน ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี (สาขาที่ 42 ของวัดหนองป่าพง) ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เพื่อนำปัจจัยร่วมบริจาคสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์อนุสรณ์สถานพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) และสถานปฎิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน ภายในวัดที่ทรุดโทรมและร่วมก่อสร้างที่พักสงฆ์สาระจิตตธรรมสถาน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป
มหาวิทยาลัย จึงขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพและทำบุญได้ที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1601-1604 หรือโอนเงินทำบุญได้ที่ บัญชี กฐิน มจพ. หมายเลขบัญชี 109-0-069-48-0 ธนาคารกรุงไทย สาขาบางกรวย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2091, 1166 
พัทธนันท์/ข่าว 
อัมพร/ภาพ