มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. จัดงานผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)
News Date09 พฤษภาคม 2565
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2565 นำไปทอดถวาย ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) เขตบางซื่อ กทม. ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 (แรม 4 ค่ำ เดือน 7) เพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีธรรมของพุทธศาสนิกชน โดยนำปัจจัยร่วมบริจาคสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและร่วมสมทบทุนสร้างศาลาปฎิบัติธรรม เพื่อเป็นสถานปฎิบัติธรรมของประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญได้ที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1601-1604 หรือโอนเงินทำบุญได้ที่ ชื่อบัญชี ผ้าป่า มจพ. เลขที่บัญชี 9077198522 ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 2091 
พัทธนันท์/ข่าว 
อัมพร/ภาพ