มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 “ถนนประดู่งาม ปาล์มสวย”
News Date11 เมษายน 2562
รองศาสตราจารย์ ดร.สัณชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดงานพิธีสืบสานประเพณีสงกรานต์ มจพ. ประจำปี 2562 “ถนนประดู่งาม ปาล์มสวย” โดยกิจรรมในงานประกอบด้วย การถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ทำบุญผ้าป่าสร้างศาลาปฎิบัติธรรม วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และ พิธีแห่พระพุทธรูป พร้อมทั้งตั้งขบวนแห่สงกรานต์เพื่อเข้าสู่บริเวณพิธีถนนประดู่งาม ปาล์มสวย และพิธีรดน้ำขอพร อดีตผู้บริหาร และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมเล่นน้ำสืบสานประเพณีสงกรานต์เป็นจำนวนมาก ณ ลานอเนกประสงค์ บริเวณระหว่างอาคารวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) และอาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562
 พัทธนันท์/ข่าว
 สมเกษ,วุฒิสิทธ์/ภาพ

 
เว็บไซต์เดิม