มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ.จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัน“วิสาขบูชา” ประจำปี 2562
News Date13 พฤษภาคม 2562
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2562 ตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) เพื่อเป็นการสืบสานและเผยแพร่หลักธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ถวายเป็นพุทธบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป อีกทั้งให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีพระเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับวัดมัชฌันติการาม กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา มหามงคล” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก ในระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 มีพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เวลา 08.00 น. และเวียนเทียนรอบหอพระหลวงพ่อสิงห์ นิทรรศการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา มหามงคล” พร้อมทั้ง ชม ชิม ช๊อป และแชร์เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนและสินค้าราคาประหยัด ในวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ อันเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชน ในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาของมหาวิทยาลัย ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 2091 หรือกำหนดการตามไฟล์ที่แนบ
  พัทธนันท์/ข่าว