มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
News Date13 สิงหาคม 2562
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2562 ( 12 สิงหาคม ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเป็นการเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ ร่วมถวายความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสังคมและประเทศชาติ เป็นอเนกอนันต์อันหาที่สุดมิได้ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลกรและเจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562
 พัทธนันท์/ข่าว
สมเกษ,วุฒิสิทธ์/ภาพ