มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ.จัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนทีมหุ่นยนต์กู้ภัย มจพ.(iRAP Robot) ร่วมการแข่งขัน World Robocup Rescue 2019 ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
News Date30 เมษายน 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับสภาวัฒนธรรมไทย–จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนทีมหุ่นยนต์กู้ภัย มจพ. (iRAP Robot) เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยชิงแชมป์โลก World Robocup Rescue 2019 ระหว่างวันที่ 2-8 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ  Blu-O-RHYTHM & BOWLชั้น 4 เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ 
1. ประเภททีม   ถ้วยรางวัลชนะเลิศ ดร.พินิจ จารุสมบัติ  อดีตรองนายกรัฐมนตรี และประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์
2. ประเภททีม   ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ดร.ศิริธัช  โรจนพฤกษ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. ประเภททีม   ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ดร.ชนะ ภูมี Vice President-Cement and Construction Solution Business เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง             
4. ประเภททีม   ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3  ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5. ประเภทบุคคล   ถ้วยรางวัลชนะ 3 เกมรวมสูงสุด (ชาย)  นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บ.พัฒน์กล จำกัด มหาชน
6. ประเภทบุคคล   ถ้วยรางวัลชนะ 3 เกมรวมสูงสุด (หญิง) คุณภรณี  ลีนุตพงษ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ        
7. ประเภทบุคคล   ถ้วยรางวัลเกมเดียวสูงสุด (ชาย)  ดร.โอกาส  เตพละกุล  กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
8. ประเภทบุคคล   ถ้วยรางวัลเกมเดียวสูงสุด (หญิง) ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
อัตราค่าสมัครแข่งขัน                        
ทีมกิตติมศักดิ์        ทีมละ 30,000 บาท           ทีมทั่วไป      ทีมละ 10,000 บาท
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 หรือสมัครในวันแข่งขัน 
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
1. คุณวิไลวรรณ หาดี  โทร. 081-1369999   โทรสาร  02-5874350  
2. คุณสุธาสินี  บุญประดิษฐ์  โทร. 081-4587058, 0-2555-2000 ต่อ 1604   โทรสาร 02-5552094 
3. คุณจตุพร คีมนารักษ์ โทร. 087-0544579  โทรสาร 02-5552094  
 พัทธนันท์/ข่าว