มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. จัดแถลงข่าวงานนิทรรศการ มจพ. เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”
News Date06 มีนาคม 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  จัดงานนิทรรศการ มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า "60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม" ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2562 และเนื่องในโอกาส ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาปนาครบ 60 ปี โดยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด และทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ
นิทรรศการทางวิชาการ มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า “60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”  (KMUTNB’s 60th Anniversary :  Form Invention to Innovation”) กำหนดจัดการแถลงข่าว ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม  2562  เวลา  13.00 น.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้าฯ เป็นการจัดแสดงครบวงจรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมชั้นนำจาก มจพ. บนพื้นที่ต่อเนื่อง และยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เป็นการผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม จากภายในประเทศและต่างประเทศ พบกับ 3 ผลงานไฮไลท์ (Highlight) เด่น เด็ด ห้ามพลาด อาทิ ดาวเทียม KNACKSAT หุ่นยนต์ทำลายวัตถุระเบิด  DYNA-T และยานขับเคลื่อนใต้น้ำชนิดใช้สายควบคุม (ROV)  รวมถึงการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนเพื่อทูลเกล้าฯ ใช้เพื่อการศึกษาในเครือจิตรลดา
นอกจากกิจกรรม Open House จากคณะต่างๆ แล้ว ยังมีหน่วยงานที่มีผลงานวิจัยดีเด่น  ผลงานที่จัดแสดงตามบูธโดยได้จัดแบ่งเป็นโซน A,B,C ที่โดดเด่นอีก 6 Cluster เป็นไฮไลท์ (Highlight) เด็ดประจำคณะ ประกอบด้วย
กลุ่ม Robotic and Automation  กลุ่ม Medical   Technology  กลุ่ม Sustainable Society  กลุ่ม Digital IT  กลุ่ม Next Generation Vehicle และ หน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการ - ด้านอุตสาหกรรม 
 สำหรับการบรรยายพิเศษทางวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหลากหลายหัวข้อ รวมทั้งนิทรรศการและกิจกรรมที่ให้ความรู้ ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับ Robot Academy EU Project : Curriculum Development of Master’s Degree Program in IE Engineering for Thailand Sustainable Smart Industry - MSIE 4.0 สถาบันการเชื่อม บริษัท ชไนเดอร์ เป็นต้น ผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ยังสามารถเข้าไปชมได้ที่ลิงค์ YouTube ชาแนล STRI KMUTNB ของสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือไปที่เพจเฟซบุ๊ค King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1166, 1121, 2091 หรือ www.kmutnb.ac.th

ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ