มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ.ติด Top 10 อันดับมหาวิทยาลัยไทย จัดอันดับโดย Times Higher Education สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ประจำปี 2019
News Date11 มิถุนายน 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ติด Top 10 อันดับมหาวิทยาลัยไทย จัดอันดับโดย Times Higher Education โดย THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้มีการประกาศผลอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย ประจำปี 2019 (Times Higher Education Asia University Ranking 2019) โดย มจพ. ติดอันดับ 8 ด้านการอ้างอิงในงานวิจัย (Citations) อันดับ 10 ด้านงานวิจัย (Research) และด้านรายได้จากภาคอุตสาหกรรม (Industry Income) สำหรับมหาวิทยาลัยที่ได้อันดับที่ 1 ในเอเชีย ได้แก่ Tsinghua University ประเทศจีน จากเกณฑ์ในการจัดอันดับ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ
1. Teaching:The learning environment (30%) คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. Research : Volume, income, reputation (30%) คุณภาพงานวิจัย ปริมาณ รายได้และชื่อเสียงของงานวิจัย
3. Citations : Research influence (30%) การอ้างอิงในงานวิจัย การนำงานวิจัยของสถาบันไปใช้อ้างอิง
4. International outlook : staff, students research (7.5%) ความเป็นนานาชาติจากสายตาภายนอก เจ้าหน้าที่, นักศึกษาและงานวิจัยนานาชาติ
5. Industry income : knowledge transfer (2.5%) รายได้ทางอุตสาหกรรม นวัตนกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ในวงวิชาการที่มหาวิทยาลัยได้คิดค้นขึ้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอขอบคุณ คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาที่ช่วยกันผลิตผลงานสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ   https://www.admissionpremium.com/content/4843
พัทธนันท์/ข่าว
ขอขอบคุณข้อมูลจาก admissionpremium