มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. ประกาศกำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
News Date03 กันยายน 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มจพ. ทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 18 กันยายน 2563 
เข้าสู่ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ทางเว็บไซต์ 
http://ceremony.kmutnb.ac.th/
กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562
https://www.facebook.com/KMUTNBCongratulations/posts/1621991777962441
หมายเหตุ : บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 และ2561 ที่เคยทำเรื่องเลื่อนรับไว้ ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ติดต่อที่กลุ่มงานทะเบียนภายในช่วงเวลาขึ้นทะเบียนบัณฑิต
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5552000 ต่อ 1628-1635
พัทธนันท์/ข่าว