มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. ประชุมร่วมกับเขตบางซื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง
News Date13 มกราคม 2565
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ  อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป 
และนางจารุวรรณ  ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)ร่วมประชุมกับนายโกศล สุนทรพฤกษ์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ  เกี่ยวกับเรื่อง มลภาวะคลองและการปรับทัศนียภาพคลองทั้ง 2  ฝั่ง ในพื้นที่เขตบางซื่อ โดยมีผู้บริหารเขตบางซื่อ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร วันที่ 11 มกราคม 2565 

ขวัญฤทัย ข่าว