มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. มอบตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันบวกแก่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
News Date19 มิถุนายน 2563
 รศ.ดร.สันชัย  อินทพิชัย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประธานพิธีส่งมอบตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันบวก พลตรี ธไนนิธย์ โชตนภูติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร เป็นผู้รับมอบ  เพื่อเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยในการคัดกรองโรคได้   โดยมี อาจารย์ ดร.เต็มสิริ  ทรัพย์สมาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. หัวหน้าโครงการ “ตู้ตรวจโรคโควิด-19 ความดันบวก” ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ร่วมพิธีดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
ตู้ตรวจโรคโควิด-19 ความดันบวก เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ใช้งบประมาณจัดสร้างตู้ล่ะ 75,000 บาทและค่าขนส่งตู้ละ 10,000 บาท ซึ่งบริษัทที่ช่วยจัดสร้าง ตู้เป็นหนึ่งในทีมวิจัยด้วย  ทั้งนี้ ตู้นี้ได้รับบริจาคเครื่องปรับอากาศจากบริษัท Mitsubishi Electric ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชา ระยะเวลาในการจัดสร้างประมาณ 1 เดือน
 
ขวัญฤทัย ข่าว / วุฒิสิทธิ์ ถ่ายภาพ