มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ .มอบนวัตกรรมหุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง UVC สู้ภัยโควิด ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี
News Date19 พฤศจิกายน 2564
            ผศ. สมชาย  เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์   รศ.ดร. ธีรวัช  บุณยโสภณ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป พร้อมด้วยคุณภรณี  ลีนุตพงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  และทีมผู้วิจัย รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมมอบหุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง UVC รับมอบโดย นพ.ทัศนชาติ จิตรีธาตุ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี สนับสนุนโดยคุณอารยา ชัยวัฒนศิริกูล ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคติดเชื้ออื่น ๆ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
          นวัตกรรมหุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง UVC มจพ. มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ สำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด 19 (Coronavirus  Disease 2019  (COVID-19))  และโรคติดเชื้ออื่น ๆ ให้กับสถานพยาบาล และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นการออกแบบสร้างหุ่นยนต์ฉายรังสี UVC ระบบควบคุมไร้สายด้วยคลื่นวิทยุ เพื่อฆ่าเชื้อไวรัส ขนาดหุ่นยนต์ 68x78x180 ซม. และใช้หลอดรังสียูวีที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้  ได้แก่ หลอดไอปรอทแรงดันต่ำ เปล่งรังสี 254 nm/หลอดอะมัลกัม เปล่งรังสี 254 nm/ หลอด UV LED ที่แปล่งรังสีในช่วง 242-313 nm หรือ 260-265 nm 
          ส่วนหุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง UVC มจพ. เวอร์ชั่นล่าสุดนี้ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงรูปลักษณ์ให้มีความทันสมัยกว่าเดิม ทำให้ตัวเครื่องที่ออกแบบมี Concept โดดเด่นจากรุ่นอื่น ๆ แต่ยังคงความทนทาน ด้วยการออกแบบที่สวยงามมีสไตล์ เน้นรายละเอียดที่คมชัดและกะทัดรัดขึ้น 
           ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรมช่วยเหลือการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด มจพ.” ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ. เลขที่บัญชี 907-3-50043-2 ใบเสร็จรับเงินการบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-555-2000 ต่อ 1604
 
ขวัญฤทัย ข่าว- สมเกษ ถ่ายภาพ