มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. มอบหุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อโรคและไวรัส ให้แก่วัดสังฆทานและมอบสิ่งของให้แก่วัดน้อย
News Date26 กันยายน 2564
อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย คุณจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง และคณะนักวิจัย นำทีมโดย รศ.ดร. ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี อาจารยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทีมนักศึกษา และบุคลากร มจพ. ร่วมส่งมอบนวัตกรรมหุ่นยนต์ไอพ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อโรคและไวรัส จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่วัดสังฆทาน โดยมีพระสงฆ์ผู้แทนจากวัดสังฆทานร่วมรับมอบ พร้อมทั้งชมการสาธิตการใช้งานจากทีมนักวิจัย เพื่อใช้ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคและไวรัสโควิด 19 ภายในวัดและสถานที่ต่างๆ ของวัดสังฆทาน หลังจากนั้นได้นำผลิตภัณฑ์ Hikko สเปรย์การ์ด จำนวน 100 ชิ้น และอาหารว่าง (บ๊วยหลากรส) จำนวน 1 กล่อง ส่งมอบให้แก่วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) เพื่อส่งต่อให้กับบุคลากรด่านหน้า และผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ณ วัดน้อย เขตบางซื่อ กทม. เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
พัทธนันท์/ข่าว
สมเกษ/ภาพ