มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. มอบเครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ 3 เครื่องให้วัดเพื่อช่วยเหลือชุมชน พร้อมข้าวสาร 12 ตัน
News Date30 กรกฎาคม 2564
           อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป พร้อมด้วย รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.เต็มสิริ ทรัพย์สมาน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายสุรเดช  บัวทรัพย์  นายกสมาคมศิษย์เก่า มจพ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ชาตรี รัตนวงศ์และชมรมศิษย์เก่าช่างเขียนแบบเครื่องกล มจพ.  และทีมผู้วิจัย รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี และผศ.ดร.สถาพร วังฉาย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้มอบเครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ ให้แก่ วัดกำแพง  วัดสังฆทาน และวัดชะลอ รวมจำนวน 3 เครื่อง พร้อมข้าวสาร 12 ตัน รายละเอีย ดังนี้
          เวลา 12.00 - 13.00 น. ถวายแด่ พระครูโกศสปริยัติวงศ์ (เจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบล) เจ้าอาวาสวัดกำแพง ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง  
          เวลา 13.00 – 13.20 น. ถวายแด่ พระอาจารย์วารินทร์ นรินโท  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังฆทาน ต.บางไผ่ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง  
          เวลา 13.20 – 14.10 น. ถวายแด่ พระครูปลัดทนงค์  ฐิตรํสี เจ้าอาวาสวัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
          เครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ  เป็น “นวัตกรรม - เทคโนโลยี” ของ มจพ. ช่วยรักษาระยะห่าง โดยสามารถนำนวัตกรรม และเทคโนโลยี เข้ามาเป็นกำลังเสริม ทั้งเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค อำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิต และส่งผลกระทบไปถึงความเป็นอยู่ในชีวิตของประชาชน เมื่อใช้เครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัตินี้ อีกทั้งเพื่อการช่วยเหลือเพื่อรองรับกับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ หรือ New Normal ที่ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ สามารถเข้าไปใช้บริการจากเครื่องดังกล่าว
            "เครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ" เป็นผลงานและนวัตกรรมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ที่สอดรับและตอบโจทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19)  ได้เป็นอย่างดียิ่งที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
           อย่างไรก็ตาม "เครื่องจ่ายข้าวสารอัตโนมัติ"  มจพ. ได้รับการสนับสนุนโดย คณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยต้านภัยโควิด มจพ. ชมรมช่างท่อและประสาน มจพ. บริษัท ไทย ออโต ทูลล์ แอนด์ ดาย จำกัด ชมรมศิษย์เก่าช่างเขียนแบบเครื่องกล มจพ.  นายกสมาคมศิษย์เก่า มจพ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
          ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรมช่วยเหลือการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถบริจาคได้ที่บัญชี “กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด มจพ.” ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ. เลขที่บัญชี 907-3-50043-2 ใบเสร็จรับเงินการบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-555-2000 ต่อ 1604
 ขวัญฤทัย ข่าว /สมเกษ ถ่ายภาพ