มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. ติดอันดับ 2 ด้านคุณภาพงานวิจัยและติดอันดับ 6 มหาวิทยาลัยไทย ในการจัดอันดับ THE World Ranking 2024
News Date29 กันยายน 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ติดอันดับ 2 มหาวิทยาลัยไทย ด้านคุณภาพงานวิจัย (Research Quality) และ อันดับ 6 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และ ติดอันดับ 1201 - 1500 ของโลก ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Times Higher Education World University Rankings 2024 โดย Times Higher Education หรือ THE สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดัง จากประเทศอังกฤษ ประกาศผลการจัดอันดับ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้มีมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้ารับการจัดอันดับ 1,904 แห่งใน 108 ประเทศ และมีมหาวิทยาลัยไทยได้รับการจัดอันดับรวม 19 แห่ง จากทั้งหมด 27 แห่งที่ส่งข้อมูล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางด้านวิชาการที่พัฒนาการจัดอันดับในระดับโลกมีอันดับที่สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ด้วยผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ขอขอบคุณคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษาทุกท่านที่ร่วมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างรอบด้านมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
อ่านข่าวเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/KMUTNB-THE-WUR-2024
กาญจนา/ข่าว
พัทธนันท์/เผยแพร่