มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ.รับมอบเตาเผาขยะติดเชื้อไร้มลพิษ  จากสมาคมศิษย์เก่า มจพ. และสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ นวัตกรรมช่วยเหลือสังคมตอบโจทย์โควิด-19 
News Date16 ธันวาคม 2564
รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมรับมอบเตาเผาขยะติดเชื้อไร้มลพิษ จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายสิรเสฎฐ์ บุญมีศรีสง่า กรรมการและเลขานุการสมาคมฯ นายอนุชัย สายเกื้อกูล คณะกรรมการฯ พร้อมด้วย ดร.พรชัย สาเมือง อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ นายสมบุญ รุจิวรารัตน์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ และนายระวี บุญบุตร คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นผู้แทนส่งมอบเตาเผาขยะติดเชื้อไร้มลพิษเพื่อใช้ในการเผาหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้ออื่นๆ ให้กับทางมหาวิทยาลัย โดยทางสมาคมศิษย์เก่า มจพ. และสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ ได้บริจาคเงินทุนสนับสนุนในการผลิตนวัตกรรมนี้ผ่านกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด มจพ. เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อส่งต่อนวัตกรรมนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
ทั้งนี้เตาเผาขยะติดเชื้อไร้มลพิษ เป็นนวัตกรรมผลงานการวิจัยของศูนย์วิจัยเผากากของเสีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีประสิทธิภาพสำหรับเผาทำลายหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้ออื่นๆ เป็นเตาเผาขยะที่มีระบบ 2 ห้องเผาไหม้ ทำให้ไม่มีเขม่าควัน สามารถกำจัดขยะได้ 12.6 kg/ชั่วโมง โดยใช้พลังงานไฟฟ้าตามบ้านเรือน ขยะติดเชื้อที่เผาได้มีหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้อที่เป็นพลาสติก เช่น ชุด PPE ใช้งานง่าย ไม่ก่อมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเหมาะสำหรับสถานพยาบาลขนาดเล็ก มีการสาธิตการใช้งาน ณ อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2564
พัทธนันท์/ข่าว
วุฒิสิทธ์/ภาพ