มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. ร่วมเปิดงาน SUBCON Thailand 2024
News Date15 พฤษภาคม 2567
 ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมเปิดงาน SUBCON Thailand 2024 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยมีผศ.ดร. เชิดพงษ์​ ดีเลิศไพบูลย์ ผศ.ดร.วิษณุ จิตวิริยะ  ผศ.นพดล พัดชื่น  อาจารย์ ดร.จิรพันธุ์ อินเทียม  อาจารย์ ดร.อรัญ แบล็ทเลอร์  และนักศีกษาจากทีมหุ่นยนต์ iRAP Robot คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. นำนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์ร่วมแสดง ได้แก่ ผลงาน น้องดาวเหนือหุ่นยนต์สรรพบริการ  หุ่นยนต์ตรวจวัดความหนาของท่อ ( Remoted Piping Inspection) 
และหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP Robot มจพ. แชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย
   นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานอินเตอร์แมค - ซับคอนไทยแลนด์ 2024
สำหรับงาน SUBCON Thailand 2024 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “The Global Sourcing Excellence” 
เพื่อชูศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการจัดซื้อและรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน นายกรัฐมนตรี ตั้งเป้าประเทศไทยจะก้าวไปเป็นที่ 1 ของภูมิภาค โดยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศวิสัยทัศน์ Thailand Vision “IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง” มุ่งเป้าพัฒนาประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยเป็นการร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย 
(ไทยซับคอน) และบริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย
   สำหรับงาน SUBCON Thailand 2024 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “The Global Sourcing Excellence” 
เพื่อชูศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการจัดซื้อและรับช่วงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยรวบรวมผู้ผลิตและผู้ซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศไว้ในงานเดียว ถือเป็นจุดนัดพบสำคัญสำหรับการจัดซื้อชิ้นส่วนในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมสำคัญที่บีโอไอจะนำ 7 ค่ายรถยนต์ EV รายใหญ่ที่ลงทุนในไทยคือ BYD, MG, Great Wall Motor, Neta, Changan, GAC Aion และ Chery มานำเสนอทิศทางของอุตสาหกรรม EV รวมถึงแผนการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนในประเทศ

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ