มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ.ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรม พระพุทธิสารโสภณฯ อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)
News Date12 กันยายน 2564
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ พระพุทธิสารโสภณ, รศ.ดร. (เดช กตปุญฺโญ) น.ธ.เอก ป.ธ.๓ Ph.D. อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) โดยมี ผศ.สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ทั้งนี้วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) เป็นวัดที่มีความผูกพันธ์กับชุมชนและกับมหาวิทยาลัยมายาวนาน เป็นศูนย์รวมจิตใจในการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งคณาจารย์และนักศึกษา ซึ่งพระพุทธิสารโสภณฯ อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม เป็นเจ้าอาวาสนักพัฒนามีโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยขน์ต่อชุมชนร่วมกับ มจพ. มาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อาทิ การสร้างศาลาปฏิบัติธรรม เพื่อให้ประชาชนและนักศึกษาได้ใช้เป็นศูนย์รวมจิตใจในการศึกษาพระพุทธศาสนา ในการนี้บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอน้อมกราบถวายความอาลัย พระพุทธิสารโสภณ (เดช กตปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
พัทธนันท์/ข่าว
สมเกษ/ภาพ