มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. ร่วมแสดงความยินดีวันก่อตั้ง นสพ.มติชน ก้าวสู่ปีที่ 43
News Date09 มกราคม 2563
นางสาวรุ่งนภา  ยุทดร หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีวันก่อตั้งกิจการหนังสือพิมพ์มติชน ครบรอบ 42 ปี ก้าวเข้าสู่ปีที่ 43 และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ  ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ กับหนังสือพิมพ์มติชน เพื่อส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน รวมทั้งดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมี นายวรศักดิ์  ประยูรศุข บรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์มติชน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563
 
รุ่งนภา/ข่าว
วุฒิสิทธิ์/ถ่ายภาพ