มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท อัสโตรเบอร์รี่ จำกัด
News Date06 กันยายน 2562
ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ คุณกิตตินาถ ชูสัตยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัสโตรเบอร์รี่ จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการสร้างเทคโนโลยีใหม่ อันจะสามารถนำผลที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและบริษัท ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพและบ่มเพาะนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัท โดยบริษัท อัสโตรเบอร์รี่ จำกัด เป็นบริษัทเอกชนไทยที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการออกแบบ ผลิต ประกอบ ทดสอบ นำส่ง ปฎิบัติการควบคุมและสื่อสารระบบดาวเทียม สถานีภาคพื้นดิน รวมทั้งการให้บริการด้านการศึกษาและพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศ การลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ จะทำให้สามารถต่อยอดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนไทย ในระดับชั้นมัธยม ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ร่วมดำเนินการสานต่อโครงการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป ในการนี้มี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 81-328 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
พัทธนันท์/ข่าว
เบญจพร,วุฒิสิทธิ์,สมเกษ/ภาพ