มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. วิทยาเขตระยอง มอบเงินสนับสนุนโครงการผ่าตัดต้อกระจกและดวงตา ให้กับโรงพยาบาลระยอง
News Date14 ตุลาคม 2563
ศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตระยอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มจพ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ร่วมมอบเงินสนับสนุนในโครงการผ่าตัดต้อกระจกและดวงตา ให้กับโรงพยาบาลระยอง โดยมี นายแพทย์ สุกิจ บรรจงกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลระยอง และนายแพทย์ วิชาญโชคเรืองสกุล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นตัวแทนในการรับมอบ ประกอบด้วย เงินสนับสนุนโครงการผ่าตัดต้อกระจกและดวงตาจำนวน 330,000 และอุปกรณ์ใช้สำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและพร้อมที่จะช่วยเหลือ สังคม และประเทศชาติสืบต่อไป ณ โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563
พัทธนันท์/ข่าว
คณะบริหารธุรกิจ/ภาพ-ข้อมูล