มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. ส่งมอบตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีให้กับโรงพยาบาลทางภาคใต้ โดย บ.ไปรษณีย์ไทย จัดส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
News Date30 เมษายน 2563
ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมผู้จัยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดส่งมอบ ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี โดยมี บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาบางซื่อ เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดส่งให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทางภาคใต้และใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
มีรายชื่อโรงพยาบาลดังนี้  โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา โรงพยาบาลสิงหนคร จ.สงขลา โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จ.สงขลา โรงพยาบาลวิชระภูเก็ต ภูเก็ต โรงพยาบาลยะลา จ.ยะลา โรงพยาบาลปลายพระยา จ.กระบี่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จ.ปัตตานี โรงพยาบาลระแงะ จ.นราธิวาส โรงพยาบาลบาเจาะ จ.นราธิวาส โรงพยาบาลสุไหงโกลก จ.นราธิวาส โรงพยาบาลจะแนะ จ.นราธิวาส โรงพยาบาลควนโดน จ.สตูล โรงพยาบาลสตูล จ.สตูล โรงพยาบาลบางแก้ว จ.พัทลุง โรงพยาบาลป่าบอน จ.พัทลุง โรงพยาบาลกงหรา จ.พัทลุง รวมมอบให้ทั้งสิ้นจำนวน 21 เครื่อง และนำไปมอบให้แก่โรงพยาบาลทางภาคกลาง อาทิ โรงพยาบาลอ่างทอง โรงพยาบาลราชบุรี ฯลฯ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นี้ ทั้งนี้ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียบนหน้ากากอนามัยที่มีความขาดแคลน และหน้ากากอนามัย N95 หรืออุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ โดยนำมาฉายรังสียูวีเพื่อฆ่าเชื้อครั้งละ 20 นาที ทำซ้ำได้ถึง 10 ครั้ง โดยไม่มีความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างและประสิทธิภาพในการกรอง ทำให้มี รพ. ทั่วประเทศมีความต้องการ ตู้อบฆ่าเชื้อนี้เป็นจำนวนมาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือสังคมพร้อมเป็นกำลังร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ สร้างนวัตกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด เพื่อให้ประชาชนคนไทยผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
หากโรงพยาบาลหรือหน่วยงานทางสาธารณสุขใด สนใจนวัตกรรม มจพ. ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยยูวี สามารถติดต่อได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. โทรศัพท์ 087-419-9739 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล์ research@sci.kmutnb.ac.th
พัทธนันท์/ข่าว
วุฒิสิทธิ์/ภาพ