มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. ส่งมอบตู้อบฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยรังสี UV จำนวน 4 เครื่องให้กับโรงพยาบาลกลาง
News Date06 กันยายน 2564
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มอบตู้อบฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยรังสี UV (UV DISINFECTION OVEN) ให้กับโรงพยาบาลกลาง จำนวน 4 เครื่อง โดยมี แพทย์หญิงคัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่กำลังที่แพร่ระบาดในขณะนี้ ซึ่งเป็นตัวช่วยชั้นเยี่ยมในการอบฆ่าเชื้อบนหน้ากาก N95 และหน้ากากธรรมดา สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้โดยปราศจากเชื้อโควิด-19 และยังคงสภาพการใช้งานเดิม อีกทั้งยังสามารถอบฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ตู้อบฆ่าเชื้อโควิด-19 เป็นผลงานนวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ร่วมกับโรงเรียนช่างฝีมือทหาร จัดสร้างจาก“กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด มจพ.” โดยจัดส่งมอบให้กับหน่วยงานสาธารณสุขมาแล้วทั่วประเทศ ณ อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564
มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรมช่วยเหลือการแพทย์ในสถานการณ์โรคโควิด-19 บริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด มจพ.” ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ. เลขที่บัญชี 907-3-50043-2 ใบเสร็จรับเงินในการบริจาคสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1601, 1604
พัทธนันท์/ข่าว
วิลัยพร/ภาพ