มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. ส่งมอบ “หุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง UVC” ให้แก่ โรงพยาบาลศิริราช
News Date23 กันยายน 2564
อาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย คุณจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง และคณะนักวิจัย นำทีมโดย รศ.ดร. ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี อาจารยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมนักศึกษา มจพ. ร่วมในพิธีส่งมอบนวัตกรรม “หุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง UVC” ให้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โดยมี คุณธวัชชัย ผ่องสกุล รองหัวหน้างานอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช คุณจิรโมท ประสงค์ หัวหน้าหน่วยวิจัยและวิชาการ เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้หุ่นยนต์ประดู่แดงฉายแสง UVC เครื่องนี้ได้รับทุนสนับสนุนในการจัดสร้างจาก คุณอุดม สุขสุดประเสริฐ ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมบริจาคเพื่อจัดสร้างให้กับโรงพยาบาลศิริราชนำไปใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถฆ่าเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ รวมทั้งโควิด-19 ด้วยรังสียูวีซี ควบคุมด้วยระบบสัญญาณคลื่นวิทยุ ใช้การบังคับด้วยรีโมทคอนโทรลที่ออกแบบระบบวงจรขึ้นเองโดยคณะผู้วิจัย ซึ่งนำระบบมาพัฒนาใหม่เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกขึ้น รวมทั้งการบำรุงรักษาไม่ยุ่งยากและไม่ซับซ้อน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยส่งมอบอาหารว่าง (บ๊วยหลากรส) จำนวน 500 ชุด เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรด่านหน้าของโรงพยาบาล จากนั้นคณะนักวิจัยและทีมนักศึกษาได้ร่วมกันสาธิตการใช้งานของหุ่นยนต์ฯ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
มหาวิทยาลัยขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการสร้างนวัตกรรมมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อช่วยเหลือทางการแพทย์ในสถานการณ์โรคโควิด-19 สามารถบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด มจพ.” ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ. เลขที่บัญชี 907-3-50043-2 ใบเสร็จรับเงินในการบริจาคสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1601, 1604
พัทธนันท์/ข่าว
วุฒิสิทธิ์-สมเกษ/ภาพ