มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS 1 Portfolio
News Date05 ตุลาคม 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  TCAS รอบที่ 1 Portfolio โครงการที่เปิดรับ โควตาเรียนดี หรือโควตาอื่นๆ ของคณะ/วิทยาลัย ที่มีรูปแบบเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่น โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 10 มกราคม 2565
นักเรียน นักศึกษา สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากคู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ http://admission.kmutnb.ac.th/download
และสมัครออนไลน์ที่ www.admission.kmutnb.ac.th สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานรับสมัคร กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทร. 02-555-2000 ต่อ 1626–1628 หรือ Facebook : กลุ่มงานรับเข้าศึกษา มจพ.
พัทธนันท์/ข่าว
อัมพร/ภาพ