มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งปีที่ 31 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
News Date11 กรกฎาคม 2562
นางสาวรุ่งนภา ยุทดร หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ และบุคลากรกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 31 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (National Broadcasting Services of Thailand) และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเข้ามูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ เด็ก ผู้ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม โดยมี ผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เป็นผู้รับมอบ ในการนี้ได้เข้าพบปะพูดคุยกับ คุณจิตติมา วุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว NBT เพื่อเป็นการขอบคุณในการให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ มจพ. มาโดยตลอด ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
พัทธนันท์/ข่าว  
วุฒิสิทธิ์/ภาพ