มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
TH Language
มจพ. ได้รับใบจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตราฐานประเภทขั้นสูงจาก สมอ.
News Date10 มิถุนายน 2562
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตราฐานประเภทขั้นสูง จากสำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยมีนโยบายเพื่อพัฒนาองค์กรกำหนดมาตราฐาน (Standards Developing Organizations,SDOs) ให้มีความสามารถในการจัดทำร่างมาตราฐานให้เป็นไปตามหลักสากล ในการนี้ มจพ. ได้รับใบจดทะเบียนเป็นองค์กรกำหนดมาตราฐานประเภทขั้นสูง จาก 3 สาขา ได้แก่ สาขาที่ 2 ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า  สาขาที่ 32 ท่อพลาสติก อุปกรณืเชื่อมต่อวาล์ว สำหรับการขนส่งของเหลว สาขาที่ 52 ระบบขนส่งทางราง โดยมี รองศาสตราจารย์ ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ และ อาจารย์ ดร.นครินทร์ ศรีสุวรรณ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการรับมอบใบจดทะเบียนองค์กรกำหนดมาตราฐานประเภทขั้นสูงครั้งนี้ ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กทม. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
พัทธนันท์/ข่าว
วงกต/ข้อมูล