มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
มจพ. จัดตั้ง อสม. (นักศึกษา) มจพ. ต้านภัยโควิด
News Date21 พฤษภาคม 2563
          เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563  ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับทราบว่า ขณะนี้คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมกับองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาของทุกคณะ ได้จัดตั้งหน่วยงาน อาสาสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (อสม. มจพ.) ต้านภัยโควิด ขึ้นมาโดยได้รับสมัครนักศึกษารุ่นพี่ ระดับประกาศนียบัตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่3 และนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2-4 จากทุกคณะ จำนวนประมาณ 500 คน โดยเป็นนักศึกษาจาก มจพ. กรุงเทพฯ วิทยาเขตปราจีนบุรีและวิทยาเขตระยอง เพื่อเป็นกำลังสำคัญทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลและให้คำแนะนำแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการปฎิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่และอีกหลายประเทศทั่วโลกในปัจจุบัน
          ทั้งนี้กลุ่มอาสาสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (อสม. มจพ.) จะได้รับการฝึกอบรม จากผู้เชี่ยวชาญของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถานพยาบาลของรัฐ มาอบรมให้ความรู้และความเข้าใจ ย้ำความสำคัญมาตรการการเว้นระยะห่าง การสม่ำเสมอในการรักษาความสะอาดโดยการล้างมืออย่างถูกวิธี การตรวจวัดอุณหภูมิและมาตราการต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดย อสม. มจพ. จะเริ่มปฎิบัติงานลงพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่เดือน มิถุนายนนี้เป็นต้นไป
          โครงการ อาสาสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (อสม. มจพ.) ต้านภัยโควิด เป็นกิจกรรมที่จะเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้กับสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งเป็นความร่วมมือของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พร้อมทั้งบุคลากร นักเรียนและนักศึกษาของ มจพ. ซึ่งมีมากกว่า 30,000 คน ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยและห่วงใยในสวัสดิภาพของทุกคน แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในตอนนี้จะเริ่มลดระดับความรุนแรงลง แต่พวกเรายังต้องเฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์จนกว่าจะมีผู้ป่วยติดเชื้อเป็นศูนย์ และสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้
          มจพ. พร้อมเป็นอีกหนึ่งกำลังร่วมสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ สร้างนวัตกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ โดยได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฎิบัตตนสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แจกให้ทุกคน จัดทำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดทำประกันกลุ่มโรคโควิด-19 ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งกลุ่มพนักงานรักษาความปลอดภัยและกลุ่มพนักงานทำความสะอาดทุกคน พร้อมทั้งสร้างนวัตกรรมผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อต้านภัยโรคโควิด โดยส่งมอบนวัตกรรมให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ เตาเผาขยะติดเชื้อขนาดเล็ก ใช้สำหรับเผาทำลายหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้ออื่น ๆ ที่มีระบบ 2 ห้องเผาไหม้ โดยเตรียมส่งมอบให้ รพ.เพชรบูรณ์ รพ.สิรินธร เป็นต้น ห้องความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) ใช้สำหรับดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคภายในห้องแพร่กระจายออกไปสู่ภายนอก เป็นห้องกักเชื้อชั้นยอดในบริเวณที่จำกัด  ส่งมอบให้กับ รพ.เชียงคำ จ.พะเยา รพ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ รพ.หัวหิน รพ.ยะลา รพ.บันนังสตา รพ.บาเจาะ รพ.ระแงะ รพ.ตากใบ รพ.เจาะไอร้อง เป็นต้น ตู้ตรวจโควิด-19 ความดันบวก (Positive pressure) ใช้ป้องกันการติดเชื้อเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ส่งมอบให้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี มีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียบนหน้ากากอนามัยที่มีความขาดแคลน และหน้ากาก n95 อบซ้ำได้ถึง 10 ครั้ง โดยไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและประสิทธิภาพในการกรอง ส่งมอบให้กับ รพ.ศิริราช รพ.วชิระ รพ. ราชวิถี และอีกหลายๆ รพ. ในกทม. และในต่างจังหวัด ได้แก่ รพ.อ่างทอง รพ.ราชบุรี รพ.หัวหิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต ไปจนถึงโรงพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และโรงพยาบาลทั่วประเทศ รวมมอบให้ไปแล้วมากกว่า 200 เครื่อง ข้อต่อหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบแรงดันบวกพร้อมชุดกรองอากาศจากหน้ากากดำน้ำชนิดเต็มใบ (mini PAPR) เพื่อทดแทนหน้ากาก PAPR ชนิดคลุมเต็มศีรษะ ใช้ในการทำงานทัดเทียมกับประสิทธิภาพของ PAPR ที่สั่งซื้อจากต่างประเทศในราคาสูง สามารถป้องกันการติดเชื้อให้กับบุคลากรทางการแพทย์  ส่งมอบให้กับวชิรพยาบาล จำนวน 50 ชุด เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในเครือ กล่องป้องกันการแพร่กระจายเชื้อผู้ป่วย  เพื่อป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์  และได้นำส่งมอบให้กับสถาบันบำราศนราดูร ผลิตหน้ากาก Face Shield มอบให้สภากาชาดไทย รพ. จุฬาลงกรณ์ จำนวน 40,000 ชิ้น เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในเครือสภากาชาดไทย หน้ากากเสริมแผ่นกรองเส้นใยนาโน มอบให้กับ รพ.รามาธิบดี และผลิตเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแจกให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ยังได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่อสู้โรคโควิด โดยมีโครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการผลิตคิดค้นนวัตกรรมที่จะช่วยลดขั้นตอนในการทำงานให้กับบุคลากรทางการแพทย์  สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูง เป็นโครงการที่กำลังเร่งดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ได้แก่ โครงการตู้ให้บริการจ่ายยาอัตโนมัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สร้างตู้จ่ายยาแบบเม็ดตามที่แพทย์สั่ง เพื่อนำไปใช้ในโรงพยาบาลสนามและใช้ในอนาคต โครงการหุ่นยนต์ช่วยตรวจเสียงหัวใจและปอด เป็นหุ่นยนต์ลักษณะแขนกลช่วยตรวจเสียงหัวใจและปอดของผู้ป่วยที่เสี่ยงติดเชื้อ ทำให้แพทย์และพยาบาลไม่ต้องเสี่ยงต่อการสัมผัสผู้ป่วย ทั้งนี้การดำเนินโครงการผลิตนวัตกรรมใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินสมทบจากพันธมิตรทางวิชาการและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติให้รอดพ้นจากวิกฤติโควิดในครั้งนี้
พัทธนันท์/ข่าว
ทีมประชาสัมพันธ์/ภาพ