มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK
เปลี่ยนการแสดงผล :
ขยายการรับบัตรนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
News Date09 พฤศจิกายน 2564
ธนาคารกรุงเทพ แจ้งรายชื่อรับบัตรนักศึกษาใหม่ มจพ. ปีการศึกษา 2564 (เฉพาะกรุงเทพมหานคร)  สามารถรับบัตรได้เวลา 08.30-15.00 น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกรวย 
ตรวจสอบรหัสการรับบัตรนักศึกษา รอบที่ 1 shorturl.asia/Gr5Tb
ตรวจสอบรหัสการรับบัตรนักศึกษา รอบที่ 2 shorturl.asia/sFPK3
ตรวจสอบรหัสการรับบัตรนักศึกษา รอบที่ 3 shorturl.asia/xq6Lg
ตรวจสอบรหัสการรับบัตรนักศึกษา รอบที่ 4 shorturl.asia/fWdMp

‼️ หากไม่พบรายชื่อในรอบที่ 1-4 สามารถตรวจสอบรายชื่อรับบัตรรอบที่ 5 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำบัตร โดยรอประกาศทางเพจของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง : shorturl.asia/Lgxt9